Eğitim kurumlarında yürütülen idari işlerde (rehberlik, kayıt-kabul, not girişi, karne dökümü, devam durumu, öğrenci başarısına ilişkin grafiklerin oluşturulması,dönemlik ve yıllık genel ortalamaların grafiği, ders planları ve yıllıkplanların aktarımı ve güncellemesi v.b.) kullanılan bilgisayar teknolojilerinin anlaşılması. Uygun program ve veri tabanları aracılığı ile idari işlemlerin yürütülmesinde kullanılabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesi.

Bu ders daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrencilere bilgi teknolojileri hakkında genel bir giriş bilgisi vermeyi ve öğrenciyi bilgi çağına hazırlamayı amaçlamaktadır. Dersi tamamlayan öğrenci bir bilgisayarı oluşturan donanım ve yazılım parçaları, veri depolama ve aktarımı, çağdaş bilgi toplumunda veri ve bilginin önemi ve sorumlulukları ve veri güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca, öğrenciler işletim sistemleri, kelime işlemciler, sunu, hesap tabloları, Internet ve e¬posta konuları öğrenecek ve bu alanla ilintili araç ve uygulamaları etkin bir şekilde kullanabilecektir.

Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

Bu ders 2009-2010 yılında Eğitim Fakültesinde anlattığım dersin notlarından oluşmaktadır. Ders notları, sınav soruları ve problem çözümleri
http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay
web adresinden görülebilir.

Bu ders 2009-2010 yılında Eğitim Fakültesinde verdiğim ders notlarından oluşmuştur. Sınavlar ve problemlerin çözümleri
http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay
web adresinden görülebilir.