Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Bu dersin amacı ise eğitimde sentezlenmiş sunum bilgilerinin sunulması ve öğrencilerin ileri iş yaşamlarında kullanabilecekleri, ki bu bilgi ya da yeni ürün/hizmet olabilir, teknikleri öğretmeyi ve etkin bir düzeyde pratik yapmayı hedeflemektedir. Etkin sunum becerileri, özenle kullanılan bir sözel/ yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel araçların desteği ile izleyicileri kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya etkilemek adına çağımızda önem kazanmıştır. Sunumlar üç aşamalı bir çalışma olup, bunlar; Hazırlanma / Planlama,  Sunuş / Etkileşim ve son olarak Özetleme / Geri Beslemedir. Bilginin planlı bir şekilde aktarımı ve paylaşımı için gerekli olan bu aşamalar ders içeriğinde yer alıp, öğrencilerin en etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. En etkili çözüm ise koruyucu önlemleri kurumların organizasyon yapısına bağlı kalınılarak önceden alabilmek 

DEĞERLENDİRME:
Ödevler: 3 x 10 = 30
Vize: 30
Final: 40
Derse Devam: 10 (Bonus)
DEĞERLENDİRME
Derse Devam                   : 10 puan
Ödevler                            :  20 puan
Ara Sınav                          : 20 puan
Mülakat                             :  20 puan
Final                                  :  30 puan

Dersin Tanımı: Akademik Metin Yazarlığı dersi lisans düzeyinde akademik metin yazma becerisini geliştirmek isteyen ve yüksek lisans / doktora yapmayı planlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu dersle lisansüstü çalışmalara merak duyan öğrencilerin konuyla ilgili bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. 

Hedefler: Bu dersin amacı öğrencilerin lisans düzeyinde metin yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve onları yüksek lisans mülakatlarına / yazılı sınavlarına hazırlamaktır. Lisans programından mezun olan öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin akademik portfolyolarını oluşturmaları ve istedikleri üniversiteye başvurmaya hazır hale gelmeleri dersin amaçlarından biridir. Bu dersle ayrıca öğrencilerin akademik çalışma yapmaya yönelik heveslerini artırmak, öğrencilerin kendi akademik üretme tarzlarını geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenci akademik metin yazma becerisini geliştirir. Akademik kavramlara aşina olur. Ödev / tez önerisi yazmayı öğrenir. Kaynakça yazmayı, referans göstermeyi öğrenir. Yüksek lisans programlarına nitelikli bir şekilde başvurabilecek düzeye gelir.

 

Ara sınav sayısı:1, Final sayısı: 1

Ağırlıklar:

Ara sınav % 30

Dönem sonu (final) sınavı % 50

Derse devam ve katılım % 10

Sınıf içi uygulamalar ve quizler % 10

Yaratıcı Yazarlık dersi, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada yaratıcılık üzerine kuramsal tartışmalar yapılacaktır. İkinci aşama kurmaca metinlerin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Üçüncü aşamada ise öğrencilerin yazma becerilerini geliştirecek alıştırmalar yapılacaktır.

Bu dersin amacı, sinema tarihinin başlangıcı 1800'lerin sonundan 2000’lere kadar dünya sinemasındaki başlıca gelişmeleri izlemektir.