Temel tasarım ilke ve bilgilerini, yapının çevresel kontrol sistemlerine uygulamaktır. Yapıda akustik konfor koşullarının ve yangın güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilerin verilmesine yönelik bir derstir.

Bu ders, yapı bilgisi ve mimarlık alanında öğrencilere ilk bilgilendirmelerin yapılması üzerine kurgulanmıştır. Tasarım sürecinde yapı, teknoloji, malzeme ve strüktür bilgisinin bir girdi olarak ele alınması gerekliğini kavratmak dersin ana hedeflerindendir. Bu doğrultuda ders strüktürü ve malzemenin kendisini birer tasarım aracı olarak kavratmaya ve öğrencilerin bütüncül bir tasarım süreci izlemelerini sağlamaya odaklanmaktadır. Ders kapsamında yapılacak uygulamalarla öğrenciler doğadaki ve farklı canlıların bedenlerindeki strüktürel potansiyelleri inceleyecek ve buradan edindikleri deneyimlerle ders sonunda verilecek probleme çözüm geliştirecek bir strüktür tasarlayacaklardır.