Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Öğrenme nesneleri kavramını anlayabilecek,
2) Eğitim-öğretim alanında ve öğrenme sürecinde öğrenme nesnelerinin rolünün anlayabilecek,
3) Öğrenme nesnelerine ilişkin uluslararası standartların farkına varabilecek,
4) Eğitimde ontolojilerin araştırılması ve farklı ontoloji modellerinin karşılaştırabilecek,
5) Öğrenme Nesne havuzlarının fonksiyonel ve işletimsel özelliklerinin analizinin yapabilecek,
6) Örnek bir ÖN'nin tasarlayabilecek ve geliştirebilecektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilecek,
2) Bilimsel araştırma türlerini açıklayabilecek,
3) Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını açıklayabilecek,
4) Bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri açıklayabilecek,.

5)Bir araştırmayı planlayarak yürütebilecektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilecek,
2) Bilimsel araştırma türlerini açıklayabilecek,
3) Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını açıklayabilecek,
4) Bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri açıklayabilecek,.

5)Bir araştırmayı planlayarak yürütebilecektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Öğrenme nesneleri kavramını anlayabilecek, 2) Eğitim-öğretim alanında ve öğrenme sürecinde öğrenme nesnelerinin rolünü anlayabilecek, 3) Öğrenme nesnelerine ilişkin uluslararası standartların farkına varabilecek, 4) Eğitimde ontolojilerin araştırılması ve farklı ontoloji modellerini karşılaştırabilecek, 5) Öğrenme Nesne havuzlarının fonksiyonel ve işletimsel özelliklerinin analizini yapabilecek, 6) Örnek bir ÖN'nin tasarlayabilecek ve geliştirebilecektir.

Dersin sonunda öğrenciler

  1. Uzaktan Eğitim'e ilişkin temel kavramları öğrenir
  2. Öğrenme kuramları ve öğretim metodları ile uzaktan eğitim arasında ilişkiyi sorgular
  3. Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, Türkiye'de ve Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinir
  4. Uzaktan eğitim teknolojilerin hazırlanmasında kullanılan teknik ve yöntemleri bilir.
  5. Uzaktan eğitimde kullanılan sistemler/yazılımlar ve bu sitemlerin/yazılımların tasarımında yer alan bileşenler hakkında bilgi edinir.
  6. İnternet ile Uzaktan eğitimde kullanılan sistem ve yazılımları kullanmasını öğrenir.

Uzaktan eğitim yazılımlarını kullanarak ders materyali hazırlayabilir.