Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Nicelikleri tanır 2) Kuvvet ve hareket kavramlarını ifade eder 3) İş, güç, enerji ve enerji dönüşümlerini açıklar 4) Elektrostatik ve manyetizma kavramlarını yorumlar 5) Temel fizik konularını sağlık alanı ile ilişkilendirir 6) Hayat boyu öğrenme gereksinimini anlama ve uygulama becerisi kazanır

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Elektrik konusundaki temel kavramları ifade eder
2) Elektrik akımının oluşumunu açıklar
3) Seri ve paralel bağlı dirençleri çözümler
4) Doğru akım devrelerini çözümler
5) Elektrik devrelerinde iş ve güç kavramlarını ayırt eder
6) Alternatif akım devrelerini yorumlar
7) Elektrik akımının etkilerini açıklar
8) Elektrik enerjisinin kullanım alanlarının farkına varır
9) Hayat boyu öğrenme gereksinimini anlama ve uygulama becerisi kazanır