Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Tıbbi görüntülemede temel fizik kavramlarını açıklar
2) X ışınlarının oluşumu, özellikleri ve röntgen fiziğinde kullanımını açıklar
3) Ultrasonografi ile görüntü oluşumunun fizik prensiplerini açıklar
4) Bilgisayarlı tomografi ile görüntü oluşumunun fizik prensiplerini açıklar
5) Manyetik rezonans görüntüleme ile görüntü oluşumunun fizik prensiplerini açıklar
6) Nükleer tıpta görüntü oluşumunun fizik prensiplerini açıklar
7) Görüntüleme tekniklerinin fizik prensipleri açısından benzerlik ve farklılıkları ayırt eder