Disiplinler arası bir çalışma ve araştırma alanı olan Odyoloji, temelinde biyoloji, tıp, dil bilimi, matematik ve istatistik, nörobilim, fizik ve akustik, psikoloji ve bilişsel bilimlerin olduğu bir yapı üzerine kurulmuştur. ODY 111 dersinin amacı, Odyoloji bölümü öğrencilerine temel düzeyde fizik bilgisini kazandırmaktır. Dersin içeriği kavramsal olarak zenginleştirilmiş ve matematik işlemleri açısından sadeleştirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Anatomi I Dersi

Dış, orta ve iç kulak fizyolojisi, mekano-elektrik duyum; işitme sinir, işitme yolları ve işitsel korteks fizyolojisi, işitme teorileri ve işitme fizyolojisine göre odyolojik değerlendirme yöntemleri.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

  1. İşitme engelli bireyler ile işitme engelli olmayan bireylerin dil ve konuşma gelişim farklılıklarını anlayabilir.
  2. İşitme engelli bireylerdeki dil ve konuşma gelişimi aşamalarını bilir.
  3. İşitme engellilerde görülebilecek dil ve konuşma bozukluklarını öğrenir

Bu dersin sonunda öğrenciler;

  1. Gelişim Psikolojisinin amaç ve prensiplerini bilir
  2. Gelişim Teorilerini açıklar
  3. Doğum öncesinden başlayarak, doğum, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve ölümü kapsayan tüm insan gelişim evrelerini fiziksel, duyusal, bilişsel, psikososyal ve ahlaki açıdan inceler ve açıklayabilir.