Sağlık İşletmelerinde Kalite ve Akreditasyon dersi sağlık hizmetlerinde kalite kavramının anlaşılması ve sürekli kalite iyileştirmeye yönelik olarak öğrencilerin bilgi düzeyinin artırılmasını hedefleyen bir derstir. Bu dersin sonunda öğrenciler kalite ve kalite ile ilişkili kavramlar, sağlık hizmetlerinde kalite kavramı, toplam kalite yönetimi, müşteri ve müşteri tatmini, sürekli kalite iyileştirme, ölçme, analiz ve değerlendirme, akreditasyon, sağlıkta kalite standartları konularında detaylı bilgi sahibi olurlar.

Bu derste, sağlık sisteminin yapısı, diğer toplumsal sistemlerle ilişkileri, sağlık kurumlarının organizasyonu, işlevleri ve sağlık kurumları yöneticiliğinin temel fonksiyonları hakkında temel bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Bu ders kapsamında Türkiye ve gelişmiş bazı ülkelerin sağlık politikaları karşılaştırmalı olarak işlenerek sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler, sosyal güvenlik sisteminin tanımı, amacı ve fonksiyonları, Türkiye’de ve dünyada uygulanan sağlık politikaları ve sosyal güvenlik sistemleri, bunların sağlık sektörüne etkileri incelenmektedir. Ayrıca sağlık işletmeleri için planlama süreci, uygulama ve değerlendirme aşamaları da incelenmektedir.

Öğretim elemanı tüm ders sunumlarını ve ders materyallerini öğrenciyle paylaşacaktır.  Öğretim elemanı, her hafta ders sunumlarını ve ilgili materyalleri okuyan öğrencilerle haftada 1 saat interaktif tartışma gerçekleştirecektir. Öğrenciler ders ile ilgili her türlü dokumana moodle sisteminde ulaşabilirler.