Denetim ve eğitim denetiminin tanımı; belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, denetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış; eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol, inceleme, soruşturma yönü; denetimin eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi; bir yönetim süreci olarak denetim ve işlevi; çağdaş denetim kavramı, amaçları, öğeleri ve özellikleri; denetim ilkeleri, türleri, süreçler; denetçilerin rolleri ve denetimde insan ilişkileri bu dersin üzerinde durulacağı temel konulardır.