Bu derste  GMB bölümü öğrencileri için gerekli olan temel matematik bilgileri verilecektir. Ders konuları bilim, bilimsel bilgi üretimi, mantık, kümeler cebiri, gerçel saylar, bağıntı, fonksiyon, grafikler, limit, süreklilik ve türev konularını kapsamaktadır.