Bu dersin amacı; türev piyasaların, bu piyasalarda işlem gören ürünlerin ve işlem türlerinin tanıtılmasıdır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Türev araçlarla ilgili temel kavramlar,
 • Türev araç piyasaları,
 • Vadeli işlem sözleşmeleri,
 • Opsiyonlar,
 • Swap (değişim) anlaşmaları,
 • Diğer türev araçlar,
 • Türev araçların risk yönetiminde kullanımı,
 • Türev araçların fiyatlaması,
 • Türev araç stratejileri konularında bilgi sahibi olur.

Bu dersin amacı; Sermaye piyasalarına ilişkin ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerin tanıtılmasıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun kapsamında yer alıp, detayları SPK tarafından düzenlenen sermaye piyasası araçlarının; ihracı, kamunun aydınlatılması, halka açık ortaklıklara ilişkin düzenlemeler, kolektif yatırım kuruluşları ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri ders kapsamında incelenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sermaye Piyasası Kanunu,
 • Sermaye piyasası araçlarının ihracı,
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu
 • Halka açık ortaklıklara ilişkin tebliğler
 • Kolektif yatırım kuruluşları,
 • TSPB ve Sermaye piyasası çalışanlarının etik ilkeleri konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler kapsamında yatırım kuruluşlarının, kuruluşu, faaliyete geçmeleri, faaliyet alanlarının tanıtılmasıdır. Bu çerçevede yasal düzenlemelerle birlikte yatırım kuruluşlarının ana ve yan hizmetlerinin tanıtımı, belge ve kayıt düzeni ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri konuları ders kapsamında anlatılan konulardır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Yatırım hizmetleri ile yan hizmetler,
 • Yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları,
 • Yatırım kuruluşları ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzeni,
 • Sermaye piyasası araçları kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme konusunda bilgi sahibi olur.

Bu dersin amacı, makro ve mikro ekonomi kapsamındaki göstergelerin hatırlatılması yapılarak nasıl analiz yapılacağı analiz sonucunda elde edilen bilgilerin nasıl yorumlanacağına ilişkindir. Ders kapsamında ekonomiye ilişkin temel kavramlar, para ve maliye politikaları, makro ekonomik göstergelerin gelişimi ile yorumlanması, dış ticaret ve uluslararası ekonomi detaylarıyla işlenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenci:

 • Ulusal makro ekonomik göstergelere nasıl erişebileceğini öğrenmiş olacaktır.
 • Temel makro ekonomik göstergelerin nasıl, hangi kurumlar tarafından ve hangi yöntemlerle hesaplandığını öğrenmiş olacaktır.
 •  Makro ekonomide kullanılan temel kavramlar, modeller, teoriler ve araçlar yardımıyla makro ekonomik göstergeler arasındaki nedensellik ilişkilerini analiz edebilecek ve anlamış olacaktır.
 • İstatistiksel verileri kullanarak Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu doğru bir biçimde değerlendirebiliyor olacaktır.