Bu dersin amacı; Sermaye piyasalarına ilişkin ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerin tanıtılmasıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun kapsamında yer alıp, detayları SPK tarafından düzenlenen sermaye piyasası araçlarının; ihracı, kamunun aydınlatılması, halka açık ortaklıklara ilişkin düzenlemeler, kolektif yatırım kuruluşları ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri ders kapsamında incelenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sermaye Piyasası Kanunu,
 • Sermaye piyasası araçlarının ihracı,
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu
 • Halka açık ortaklıklara ilişkin tebliğler
 • Kolektif yatırım kuruluşları,
 • TSPB ve Sermaye piyasası çalışanlarının etik ilkeleri konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler kapsamında yatırım kuruluşlarının, kuruluşu, faaliyete geçmeleri, faaliyet alanlarının tanıtılmasıdır. Bu çerçevede yasal düzenlemelerle birlikte yatırım kuruluşlarının ana ve yan hizmetlerinin tanıtımı, belge ve kayıt düzeni ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri konuları ders kapsamında anlatılan konulardır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Yatırım hizmetleri ile yan hizmetler,
 • Yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları,
 • Yatırım kuruluşları ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzeni,
 • Sermaye piyasası araçları kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme konusunda bilgi sahibi olur.

Bu dersin amacı temel muhasebe kavramlarının hatırlatılması, TMS ve TFRS çerçevesinde muhasebe işlemlerinin çeşitli finansal kurumlardaki uygulamaları ile tanıtılmasıdır. Bu çerçevede, muhasebenin temel kavramları ve genel ilkeler, finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve, sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeler, Türkiye’de muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları, bağımsız denetime ilişkin temel kavramlar, sermaye piyasasında bağımsız denetim standartları, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararları ders kapsamında incelenen konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Muhasebeye ilişin temel kavramlar,
 • Finansal raporlama kuralları,
 • Finansal Raporlamaya ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler,
 • Dünyada ve Türkiye’de denetim uygulamaları ve düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Türk Ticaret Kanunu’nun genel tanıtımı ile Kanun’un ticaret şirketlerine ilişkin bölümünün detaylı olarak üzerinde durulmasıdır. Bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu’nun gerekçeleri, Kanun’un bölümleri, ticaret şirketleri kapsamında yer alan ana başlıkların detaylandırılması ders kapsamında ele alınan konulardır.  Ticaret şirketleri ve uygulanacak hükümler, TTK’nın anonim şirketlere ilişkin hükümleri bu ders kapsamında detaylı incelenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Türk Ticaret Kanunu hakkında genel bilgilenme,
 • Ticaret şirketleri ve uygulanacak hükümler,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere ilişkin hükümleri, konusunda bilgi sahibi olur.

Bu dersin amaçlarından birisi hem finansal piyasalarda hem de proje değerlemede kullanılan finansal işlemlerin tanıtılması, getiri ve risk ana başlıkları çerçevesinde portföy yönetiminin incelenmesidir. Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları, getiri ve risk, portföy teorisi, varlık fiyatlama modelleri, temel ve teknik analiz, sermaye piyasası araçlarının değerlemesi, portföy performans ölçüm teknikleri ders kapsamında incelenen konulardır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları,
 • Getiri ve risk,
 • Portföy teorisi,
 • Varlık fiyatlama modelleri,
 • Temel ve teknik analiz,
 • Sermaye piyasası araçlarının değerlemesi,
 • Portföy performans ölçüm modelleri konusunda bilgi sahibi olur.