Ders kapsamında;paranın anlamı tanımı ve işlevleri, çoklu mevduat yaratma ve para arzı süreci ve bu süreçteki oyuncular ve sürece etkileri, para politikası araçları ve rezerv piyasası, para politikasının amaç ve hedefleri ve para talebi gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerin para politikasına ilişkin temel kavramları anlatılan çerçevede öğrenmiş olmaları beklenmektedir.

Bu dersin amacı, makro ve mikro ekonomi kapsamındaki göstergelerin hatırlatılması yapılarak nasıl analiz yapılacağı analiz sonucunda elde edilen bilgilerin nasıl yorumlanacağına ilişkindir. Ders kapsamında ekonomiye ilişkin temel kavramlar, para ve maliye politikaları, makro ekonomik göstergelerin gelişimi ile yorumlanması, dış ticaret ve uluslararası ekonomi detaylarıyla işlenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenci:

 • Ulusal makro ekonomik göstergelere nasıl erişebileceğini öğrenmiş olacaktır.
 • Temel makro ekonomik göstergelerin nasıl, hangi kurumlar tarafından ve hangi yöntemlerle hesaplandığını öğrenmiş olacaktır.
 • Makro ekonomide kullanılan temel kavramlar, modeller, teoriler ve araçlar yardımıyla makro ekonomik göstergeler arasındaki nedensellik ilişkilerini analiz edebilecek ve anlamış olacaktır.
 • İstatistiksel verileri kullanarak Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu doğru bir biçimde değerlendirebiliyor olacaktır.

Banka muhasebesi dersi öğrencileri bankalarca düzenlenen belgeler (muhasebe belgeleri) ve tutulan defterler ile bunlara ilişkin uygulamalar,banka bilançosunun açılışından kapanışına kadar izlenen muhasebe kaydı süreçleri,tek düzen hesap planı,bankacılık işlemlerinde değerleme ilkeleri,Uluslararası finansal raporlama standartları,Uluslararası denetim standartları, muhasebe uygulamaları çerçevesinde banka yönetiminin, muhasebe faaliyetini yürüten çalışanların sorumluluğu/yükümlülüğü ve finansal raporlama konularında bilgi sahibi yapmayı amaçlar. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Bankaların diğer işletmelerden farklı olan özellikleriyle bankacılık işlemlerini bilir.
 • Bankacılık işlemlerinin muhasebeleştirilmesini öğrenir

 

Bu dersin amacı: Banka bilançosu genel değerlendirme, Türk bankacılık sektöründe kaynak yapısı, banka kaynak maliyetini etkileyen faktörler, maliyet hesaplama yöntemleri, banka kaynaklarının maliyetlerinin hesaplanması ve pasif yönetimi, kaynak maliyeti hesaplamanın banka politikaları açısından önemi, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılması, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılmasını etkileyen faktörler, banka aktiflerinin sınıflandırılması, getirili aktif-getirisiz aktif ayrımı, faiz getirili aktifler ve getirisinin hesaplanması, getirisiz aktifler ve aktif üzerindeki olumsuz etkileri, ortalama aktif getirisinin hesaplanması, maliyet hesaplama ve fiyatlandırmanın aktif-pasif yönetimi açısından önemi anlatılacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Banka Mali Tabloları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türk Bankacılık Sektöründe Kaynak Yapısı ile Banka Kaynak Maliyetini Etkileyen Faktörler hakkında uygulamalı örnekler üzerinde tartışmayı öğrenir.
 • Banka Pasif Maliyetlerinin Hesaplanması ve Pasif Yönetimi ile Banka Aktiflerinin Sınıflandırılması ve Aktif Yönetimi hakkında temel kavramları öğrenir.
 • Getirili Aktif-Getirisiz Aktif Ayrımı ile Faiz Getirili Aktifler ve Getirisinin Hesaplanması ve Getirisiz Aktifler ve Aktif Üzerindeki Olumsuz Etkileri hakkında detaylı bilgilenir.
 • Duration Analizi ve Transfer Fiyatlaması konusundaki uygulamaları öğrenir.
 • Maliyet Hesaplama ve Fiyatlandırmanın Aktif-Pasif Yönetimi Açısından Önemini Örnek Uygulamalar çerçevesinde kavrar.

 

Bu dersin amacı: Finansal tabloların tanıtımının ardından, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablolarının hazırlanmasına ilişkin esaslar açıklanarak bu tabloların yatay, dikey, trend ve oran analizleri, sermaye bütçelemesi kararları ve yönetimi, temel analizler ile şirket değerleme yöntemlerinin incelenmesidir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Finansal tablolara ve bunların kullanım amaçlarına hakim olur.
 • Temel ve Ek finansal tabloların hazırlanmasını ve içeriklerini öğrenir.
 • Finansal analiz tekniklerini kullanarak işletmelerin finansal tablolarını analiz eder.
 • Bilgi kullanıcıları için finansal tabloları nasıl hazırlayacağını bilir
 • Konsolide finansal tablo hazırlamayı ve hazırlanmış konsolide finansal tabloları yorumlamayı öğrenir.