Bu derste, bir sistemin benzetim tekniği ile modellenmesi ve analizi anlatılacaktır. Bir sistemin davranışının incelenmesi, alternatif sistemlerin karşılaştırılması ve optimizasyon amacıyla benzetimin üretim ve hizmet sistemlerindeki uygulamaları incelenecektir. Benzetimde girdi ve çıktı analizi, benzetim dili SIMAN temel bilgileri ile temel modelleme kavramları verilecektir. 

Bu derste, bir sistemin benzetim tekniği ile modellenmesi ve analizi anlatılacaktır. Bir sistemin davranışının incelenmesi, alternatif sistemlerin karşılaştırılması ve optimizasyon amacıyla benzetimin üretim ve hizmet sistemlerindeki uygulamaları incelenecektir. Benzetimde girdi ve çıktı analizi, benzetim dili SIMAN temel bilgileri ile temel modelleme kavramları verilecektir.