DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1. Kamu kesimindeki bir projenin fayda ve maliyet kalemlerini teşhis edebilir. 2. Fayda ve maliyet kalemlerinin nicelleştirme ilkelerini bilir. 3. Proje girdi ve çıktılarının gölge fiyatlandırmasını yapabilir. 4. Çeşitli değerlendirme tekniklerini uygulayarak projeler arasında en iyi alternatifi seçebilir. 5. Birden fazla proje uygulanması söz konusu ise, çeşitli değerlendirme kriterlerine göre bunların önceliklerini belirleyebilir. 6. Projeler arasından maliyet-etkin alternatifi belirleyebilir. 7. Özel kesim projelerinin fayda-maliyet analizini yapabilir. 8. Belirsizlik durumunda, kişilerin risk karşısında tutumlarını yansıtan değerlendirme ölçütlerine göre alternatifler arasından en iyisini seçebilir. 9. Gerçek hayattaki birçok fayda maliyet analizi örneğini bilgisayar temelli MS Excel kullanarak uygulayabilir.