2011-2012 Güz döneminden önceki dönemlerde açılmış derslerin tamamı bu kategoridedir. Bu kategorideki dersler bir süre sonra silinecektir!

ÖTÖ 453 Web Tabanlı Öğretim

Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Serpil YALÇINALP

Tanım

  • Bu ders yeni bir kavram olarak öğrenme nesnelerini tanıtmak, öğrenme nesnelerinin temel özelliklerini ve bu konuda uluslararası standartları tanımlamak ve bu bilgilerin temelinde  öğrencilerin kendi öğrenme nesnelerini tasarlayarak  oluşturmalarını sağlamak amacı ile planlanmıştır. Dersin kapsamı öğrenme nesnelerinin tanımı, çoklu gösterim biçimleri, öğretim tasarımında öğrenme nesnelerinin yeri, öğrenme nesnelerinin üst veri standartları, öğrenme nesnelerinin sınıflandırılması, öğrenme nesne havuzları, öğrenme nesneleri tasarımı ile eğitimde ontolojilerin araştırılması ve farklı ontoloji modellerinin karşılaştırılması. semantik web yapısının öğrenme nesnelerinin kullanılmasındaki yeri ve önemi ile bu kapsamdaki örneklerin incelenmesinden oluşmaktadır.