Program YÖK'e teklif edilmiş, onay beklemektedir.

MET 649 Uzaktan Eğitim:Kuramdan Uygulamaya 2-2-3-6

Ders Tanımı: Uzaktan eğitim kavramı, tarihçesi ve bu süreçteki dönüşümleri, dünyada ve Türkiye’deki başlıca uzaktan eğitim uygulamaları, kullanılan teknolojiler, öğrenci ve eğitici rolleri, öğretim tasarımı, değerlendirme yöntemleri, uzaktan eğitimin geleceği

MET 649 Distance Education: From Theory to Practice 2-2-3 -6

Description: Concept of distance education, history of distance education, stages of distance education from the perspective of technological developments, new directions in distance education, distance education applications in the world and in Turkey, technologies and tools used in distance education, teacher and student roles in distance education,instructional design and evaluation methods, future directions for distance learning