Dersin Tanımı Bu ders; öğrencinin bütüncül bir yaklaşımla sağlık hizmeti sunabilme ve bağımsız karar alma becerisini geliştirerek mezuniyete hazırlamaktadır. Uygulamanın Hedefleri 1) Hiçbir fark gözetmeksizin birey ve ailenin benzersizliği ve itibarına saygı duyarak, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanarak etik ilkeler doğrultusunda ve bütüncül yaklaşımla kaliteli ve güvenli bakım verebilmek, 2) Hasta/hasta ailesi ve toplumu oluşturan bireylerle kurduğu terapötik ilişkiyi sürdürebilmek, 3) Hemşirelik bakımı verirken ekibin diğer üyeleriyle işbirliği içinde öncelikleri belirleyerek, organize ederek zaman yönetimini gerçekleştirebilecektir, 4) Kuramsal ve kanıta dayalı araştırmalardan elde edilen bilgiyi hemşirelik uygulamalarına entegre ederek kullanabilecektir.