Bu dersin sonunda öğrenciler;

 1. İletişim, dil ve konuşma ilişkisi hakkında bilgi edinir.
 2. Dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırmasını bilir.
 3. Gelişimsel ve edinilmiş dil ve konuşma bozuklukları hakkında genel bilgi edinir.
 4. İşitme ve denge sistemi hakkında genel bilgi edinir.
 5. Bir fizyoterapistin işitme, konuşma ve dil bozukluklarının sağaltımındaki yeri ve önemini öğrenir.

1.DERSİN ADI: FTR213 İLKYARDIM VE HASTA BAKIM PRENSİPLERİ

 2.Dersin Tanımı: Bu dersin kapsamında sağlık personeli gelinceye kadar,  ani hastalanma ya da yaralanma sonuçlarını en az düzeye indirmek; yaşamın sürdürülmesine yardım ve yaşamı tehdit eden hastalık ve yaralanmalara müdahale edebilmek için gerekli beceri ve teorik bilgi verilir.

 3.Dersin Düzeyi: Bu ders lisans düzeyindedir.

 a.Dersin Önkoşulu: Bu dersin ön koşulu yoktur.

 b.Amaç: Bu dersin amacı öğrencinin ilkyardım gerektiren bir durumu tanımlayarak ve gerekli güvenlik önlemlerini sağlayarak ilkyardım uygulamasını gerçekleştirebilmesidir.

 c.Öğrenme Çıktıları:

 1. Öğrencinin İlk yardımın temel prensiplerini tanımlayabilmesi
 2. Öğrencinin ilkyardım gerektiren bir durumda kendi ve hasta yaralının güvenliğini sağlayarak hızlı ve uygun değerlendirme yapabilmesi
 3. Öğrencinin ilkyardım gerektiren birey/bireylerde öncelik durumunu belirleyebilmesi
 4. Öğrencinin hasta için uygun ilk yardım uygulaması hakkında karar verebilmesi
 5. Öğrencini hasta/yaralının durumuna uygun ilkyardım uygulamasını gerçekleştirebilmesi

d.Bibliyografi:

 1. Temel İlkyardım Bilgileri, Başkent Üniversitesi, Komisyon, Ankara, 2005
 2. Travmada İlkyardım, Gökhan Moray, Nevzat Bilgin, Haberal Eğitim Vakfı 2004
 3. Uygulamalı İlkyardım, Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Palme Yayıncılık, 2003
 4. Acil Servis ve Akademik Acil Tıp, Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
 5. Şelimen D., Kuğuoğlu S., Eti Aslan  F.  ve Olgun N. Acil Bakım, Yüce Yayım, İstanbul 2004: 113-114
 6. Demir G, Akdeniz S, Bingöl N,  Karagöz S, Turan S, Özden H, Köse S, Kökçü A. İlkyardım Eğitimi Rehberi. Türkiye Kızılay Derneği. 1. Basım, Pelin Ofset, Ankara 2001:35-46
 7. İlkyardım Elkitabı. Türkiye Kızılay Derneği, Ankara 2001
 8. http://www.ilkyardim.org.tr/
 9. Yavuz M., Demir Korkmaz F, Özbayır T. Temel İlkyardım, Meta Basım Matbaacılık 2012
 10. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Kitabevi, 2014

 4.Dersin Durumu (zorunlu /seçmeli): Bu ders zorunlu bir derstir.

 5.Dersin Öğretim elemanı: Öğr. Gör. Dr. Sevcan AVCI IŞIK