İstatistiksel yöntemlerin sağlık bilimlerinde uygulanması olan biyoistatistik dersinde, öğrencilere istatistiksel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, herhangi bir yöntemle toplanmış verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi üzerinde durulmaktadır. Teorik anlatımla birlikte istatistik yazılım programı olan SPSS ile uygulamalar yapılacaktır.
İstatistiksel yöntemlerin sağlık alanına uygulanması olan biyoistatistik dersinde, öğrencilere istatistiksel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, herhangi bir yöntemle toplanmış verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanması üzerinde durulmaktadır. Teorik anlatımla birlikte sınıf içi uygulamalar yapılacaktır.
İstatistiksel yöntemlerin hemşirelik, tıp, fizik tedavi ve diğer sağlık bilimlerinde uygulanması olan biyoistatistik dersinde, öğrencilere istatistiksel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, herhangi bir yöntemle toplanmış verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi üzerinde durulmaktadır.
Bu derste, öğrencilere istatistiksel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, araştırma yöntemleri ve herhangi bir yöntemle toplanmış verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi üzerinde durulmaktadır. Teorik anlatımla birlikte istatistik yazılım programı olan SPSS ile uygulamalar yapılacaktır.
Öğrencilerin bilgi üretme, kullanma ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu derste, Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri konuları birlikte ele alınmaktadır. İlk olarak; araştırma hakkında genel bilgiler, araştırma tasarımları, veri toplama araçları, bunların geçerlilik ve güvenirliliklerinin incelenmesi ve bilimsel rapor yazım konuları ele alındıktan sonra, temel örnekleme yöntemleri, istatistiksel yorumlama, tahminleme yöntemleri, hipotez testleri incelenmektedir. Dersler SPSS paket programı kullanılarak yürütülmektedir.