BESLENME, BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI
İstatistiksel yöntemlerin sağlık bilimlerinde uygulanması olan biyoistatistik dersinde, öğrencilere istatistiksel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, herhangi bir yöntemle toplanmış verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi üzerinde durulmaktadır. Teorik anlatımla birlikte istatistik yazılım programı olan SPSS ile uygulamalar yapılacaktır.
Bu derste, öğrencilere istatistiksel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, araştırma yöntemleri ve herhangi bir yöntemle toplanmış verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi üzerinde durulmaktadır. Teorik anlatımla birlikte istatistik yazılım programı olan SPSS ile uygulamalar yapılacaktır.