"SH120-Ekonomiye Giriş" dersinde: Temel kavramlar, gözlenmesi ve açıklaması, arz ve talep modeli, esneklik ve kullanım alanları, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, bireylerin piyasalarda etkileşimi, firmalar ve endüstrilerin zaman içindeki değişimi, tekel, ürün farklılaştırması, tekelci rekabet ve oligopol, anti-tekel politikalar ve düzenleme, emek piyasaları, vergiler, transferler ve gelir dağılımı konuları işlenir.