Bu derste, sağlık durumunda yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan farklılaşmalar, fonksiyonel sağlık örüntüleri ve hemşirelik tanıları çerçevesinde ve profesyonel bakım kavram, kuram ve ilkeleri doğrultusunda, problem çözme yöntemi ve hemşirelik girişimleri kullanılarak ele alınır. Bu ders sağlık durumunda farklılaşma olan birey, aile, toplumun bakım gereksinimlerinin değerlendirilmesi, tanılanması ve sağlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırır.