Kriz, ölüm, kayıp, yas süreci kavramları, ölümü yaklaşan hastanın rahatını sağlama, terminal dönemde bireyin ve ailenin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin sürdürülmesi, hospis hizmetleri ve diğer organizasyonlar, palyatif bakım ekibi, rol ve işlevleri