Bu derste amaç, bağımlı ve bağımsız değişkenlere yönelik kurulan ilişkileri açıklayan en iyi matematiksel modellerinin kurulması ve bu modelin tahminlere yönelik olarak kullanılmasıdır.