Güncel hayatta, bir olayı etkileyen çok sayıda etken (özellik, karakteristik, değişken) ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle incelenen olayın analiz edilmesinde, tek değişkenli istatistiksel analizler yetersiz kalmaktadır. Oysa çok değişkenli istatistiksel analizlerde, olaylar olabildiğince bütün yönleriyle değerlendirilerek çok sayıda değişkenin birlikte değişimi incelenebilmektedir. Çok değişkenli istatistiksel analizler, tek değişkenli analizlerin bir uzantısı gibi gözükse de aralarında gösterim ve formülasyon yönünden farklılıklar vardır. Bu nedenle ders kapsamında, çok değişkenli istatistiksel analizlerin olabildiğince basite indirgenerek verilmesi ve açıklayıcı örneklerle konuların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla özellikle pratikte sıkça kullanılan ve paket programlarda da yer alan analizler teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.