Çağdaş yaşamın en belirgin ve temel özelliği bilimselliğin, bilimsel tutum ve davranışların, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası yapılmış olmasıdır. Araştırma bilimin, bilim de araştırmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Araştırma; problemlere (sorun(lara)) güvenilir ve geçerli çözümler aramak amacı ile, planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması , analizi (çözümlenmesi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süresidir. Bu derste, bilim ve teorinin öneminden yola çıkılarak, bir araştırmanın başından sonuna kadar hangi aşamalardan geçtiği detaylı olarak incelenecektir. Birbirine bir zincirin halkaları şeklinde bağlı olan araştırma süreçleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.