BTU100 dersi, bilişim teknolojileri temel kavramları, bilgisayar işletim sistemi kullanıcı arayüzü, yaygın olarak kullanılan yazılım paketleri, İnternet ve bilgiye erişim, bilgi yedekleme ve optik ortamların kullanımı, bellekler ve bilgi depolama birimleri, diğer temel donanım birimleri ve kullanımı, bilgi güvenliği ve virüs taraması, dış saldırılardan korunma gibi temel bilgisayar okuryazarlığı kazandıran konuları içerir. Dersin kredisi 2’dir.