Kaynak hesaplarının işleyişi, dönem sonu envanter ve yeniden değerleme işlemleri; dönem sonu bilançosunun ve gelir tablosunun hazırlanması.