Matematiksel  istatistik II dersi istatistiğin çıkarsamalı istatistik konularını içerir. Dersin içeriği, neler amaçladığı ve notlandırma seçenekleri ile ilgili bilgiler için BÜ web sayfasında bilgi paketine girip (Lisan<ticari Bilimler Fakültesi< Turizm Otelcilik ölümü hariç herhangibir bölümün derslerine) girerek gereken bilgileri alabilirsiniz. Tüm öğrencilerime başarılar diliyorum.