BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULT 112/ULT 114 TİCARİ İLETİŞİM DERS PLANI 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHARYARIYILI Öğretim Görevlisi : Doç.Dr.Gülten YURTSEVEN Ofis Saatleri : Ders saatleri hariç her gün (B 235), Dahili Telefon: 17 03, mail: gkonuk@baskent.edu.tr Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar : İrfan Mısırlı (2004). Genel ve Teknik İletişim, Genişletilmiş II. Baskı. Detay Yayıncılık, Ankara. Yardımcı Kitaplar : Bovee Courtland L. & Thill John V., (1998). Business Communication Today, Prentice Hall, New Jersey. Lahiff J., Penrose, J.M., (1997), Business Communication Strategies and Skills, Prentice Hall, New Jersey. Özlem Şakar & Nazife Küçükaslan,(2003), Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri. Ekin Kitabevi, İstanbul. Hasan Tutar & Ferit Ayyıldız,(2008). Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Dilaver Tengilimoğlu & Hasan Tutar, (2003). Çağdaş Büro Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara. Dersin Amacı : İletişim her işletme için gerekli bir işlevdir. İşgücü çeşitliliğinin fazla olduğu ve ilerlemiş teknolojilerin kullanıldığı küresel dünya, işletmeleri hem çalışanları arasında, hem de örgüt dışı iletişime zorlamaktadır. Bu ders kapsamında iletişim süreci ve iletişim teorileri, örgütsel iletişim ve teknikleri, iletişim ve teknoloji, ticari iletişim yöntemleri (sözsüz, sözlü, yazılı, elektronik iletişim) incelenecektir. Ders Kapsamı : - İletişimin önemi, tanımı, iletişim süreci, iletişim engelleri, - İletişim çeşitleri, iletişimi etkileyen ve engelleyen faktörler - Örgütsel iletişim, tanımı, önemi, işlevleri, örgütsel iletişim biçimleri, örgütlerde iletişimi engelleyen faktörler) - Algılama ve iletişim, - Kültür ve iletişim, - Sözsüz iletişim, - Sözlü iletişim ve dinleme - Yazılı iletişim, önemi, teknikleri - Yazılı iletişim devam - Elektronik iletişim, - Pazarlama iletişimi. Derse Devam Koşulları: Derse devam zorunluluğu yönetmelik hükümleri ve benzeri düzenlemelerde olduğu gibi en az %80’dir. Bu, aynı zamanda kişisel başarı ve dersin verimliliği açısından arzu edilen bir durumdur. Bu nedenle dersi düzenli ve devamlı izleyen öğrencilerin derse devam durumu, başarı değerlendirmesinde ayrıca dikkate alınmaktadır. Dönem Sonu Ders Notunun Belirlenmesi : Ara Sınav %30 Quiz %20 Ödev %5 Final %45 Ara Sınav Haftası : 8.Hafta (6-10 Nisan 2015) yapılacaktır.