Bölge Çalışmaları dersinin odaklanacağı bölge, geniş anlamda eski Sovyet coğrafyası, dar anlamda Orta Asya’dır. Dersin temel amacı, eski Sovyet cumhuriyetlerinin 1991’den bu yana içinde bulundukları bağımsızlık sürecini belli temalar çerçevesinde incelemektir. Derste, öncelikle, Orta Asya tarihi ele alınacak; ardından Sovyet Birliği dönemi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki yaklaşık yirmi beş yılda eski Sovyet coğrafyasında gerçekleşen toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik değişimler ve dönüşümler anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede, Sovyet milliyetler politikası; Sovyetler Birliği’nin çöküşü; komünizm sonrası geçiş; Sovyet sonrası devlet inşası; renkli devrimler; Sovyet sonrası ulus inşası; ulus ve devlet inşa sürecinde uygulanan dil politikaları; demografi, göç ve azınlıklar; Sovyet sonrası Orta Asya’da İslam, bölgesel örgütler ve güvenlik, derste ele alınacak başlıca konulardır.