Bu ders, siyaset sosyolojisindeki ana temaları ve başlıca çalışmaları değerlendirmektedir. Derse genel bir girişten sonra siyaset sosyolojisi alanındaki birçok kuramsal ve temel konu incelenecektir. Bu çerçevede öncelikle siyaset ve iktidar kavramları ele alınacak, daha sonra siyaset sosyolojisinde temel yaklaşımlar; ekonomi ve siyaset; sivil toplum ve siyaset; devlet ve toplum; kamusal alan; toplumsal hareketler; siyasal kültür; siyasal katılma; kimlik ve vatandaşlık; din, toplum ve siyaset; hukuk, toplum ve siyaset ve sivil-asker ilişkileri üzerinde durulacaktır.