Bu dersin kapsamında sağlık personeli gelinceye kadar,  ani hastalanma ya da yaralanma sonuçlarını en az düzeye indirmek; yaşamın sürdürülmesine yardım ve yaşamı tehdit eden hastalık ve yaralanmalara müdahale edebilmek için gerekli beceri ve teorik bilgi verilir.