Parametrik istatistiksel yöntemler örneklemin çekildiği kitlenin belirli özellikleri sağladığı  varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle yapılan testlerin başarısı ileri sürülen varsayımların geçerliliğine bağlı olmaktadır. Parametrik hipotez testlerinde (t ve F testi gibi), örneklemin ya da örneklemlerin normal dağılım göstermesi ve varyansların eşit olması temel iki varsayım iken, parametrik olmayan hipotez testlerinde kitlenin dağılımı konusunda herhangi bir varsayım yoktur. Bu ders kapsamında pratikte sık kullanılan ve özellikle paket programlarda da yer alan testler teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.