Bilgisayar ve bilgisayar ağı teknolojilerindeki gelişmeler bireyleri doğrudan etkilemekte, bu gelişmeler haberleşme, ticaret, eğitim vb hemen her alanda işlerin geleneksel yapılış biçimlerinde değişimlere veya değişim arayışlarına neden olmaktadır. Bu nedenle bireylerin bu teknolojilere dair sahip olmaları gereken bilgi düzeyi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ders kapsamında, bilgisayar ağları yapılanmasına bir giriş yapılacak, Linux ve UNIX işletim sistemi tabanlı sunucularda PHP programlama dili çerçevesinde, bilgisayar yazılımındaki güncel eğilimler, gelişmeler, örnek yazılım araçları ve uygulamalar incelenecektir.