Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda dersin temel amacı serbest piyasa düzeninde fiyat oluşumunu incelemektir. Bir ekonomide fiyat oluşumunu belirleyen karar birimlerinin, yani üretici ve tüketicilerin davranışları ile arz, talep, maliyet, üretim, ücret, rant, faiz, kâr gibi kavramlar üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin, mikro-iktisat bazında piyasanın işleyişini öğrenmeleri, faktör gelirlerinin belirlenmesi konularına ana hatlarıyla hakim olabilmelerini amaçlamaktadır.
İkinci kısımda dersin amacı, başta milli gelir, fiyatlar ve istihdam olmak üzere, temel makroekonomik kavramları ve bunların belirleyici faktörlerini öğrencilere sunmaktır. Çok yaygın olan enflasyon ve işsizlik gibi problemlerden bahsedilip, hükümetlerin mali, para tabanlı ve diğer temel ekonomik politikaları incelenecektir.