Hemşirelik kavramlarının biyolojik ve sosyal bilim kavramları ile entegre edildiği bu derste, hemşireliğin tarih boyunca geçirdiği aşamalar, profesyonellik, bakımın temel kavramları (insan-sağlık-hastalık-çevre-bütüncüllük anlayışı) ve modelleri, bakımda sistematik yaklaşımlar, iletişim modelleri, sağlık ve sağlığı etkileyen faktörler incelenir. Öğrenci bu derste sağlığın ve bakım hizmetlerinin dinamik yapısını, sağlık ekibi içinde hemşirenin rolünü anlar.