Kriz, ölüm, kayıp, yas süreci kavramları, ölümü yaklaşan hastanın rahatını sağlama, terminal dönemde bireyin ve ailenin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin sürdürülmesi, hospis hizmetleri ve diğer organizasyonlar, palyatif bakım ekibi, rol ve işlevleri gibi konuların ele alındığı bir derstir.