Bu derste Java Enterprise Edition (JEE)'ye bir giriş yapılacaktır. Bu bağlamda, Application Server (web sunucu) kurulumu ve sunucudya web dökümanı yükleme yöntemi anlatılacaktır. Daha sonra, dersin asıl konusu olarak JEE'nin bir bölümü olan Servlet ve Java Server Pages (JSP) anlatılacaktır.