Sağlık politikalrı dersi sağlıkla ilgili bazı temel kavramlar ile global, bölgesel, ülke düzeyinde mevcut olan sağlık politikalarını ve hedefleri kavramayı içerir.