Konu özeti

 • Okul Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları

  Eğitim kurumlarında yürütülen idari işlerde (rehberlik, kayıt-kabul, not girişi, karne dökümü, devam durumu, öğrenci başarısına ilişkin grafiklerin oluşturulması,dönemlik ve yıllık genel ortalamaların grafiği, ders planları ve yıllıkplanların aktarımı ve güncellemesi v.b.) kullanılan bilgisayar teknolojilerinin anlaşılması. Uygun program ve veri tabanları aracılığı ile idari işlemlerinyürütülmesinde kullanılabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesi.

 • Konu 1

  Web Sunucusunun Yapılandırılması

  Bu bölümde:
  • Web sunucusunun yapılandırılması için gerekli yazılımların temini,
  • Yazılımlarının sunucuya yüklenmesi,
  • Ön test,
  • Uygulama yazılımlarının yapılandırılması,
  • Son test,
  konuları işlenecektir.

  Ders Materyalleri:
 • Konu 2

  Web Tabanlı Veritabanı Sistemleri

  Bu bölümüde:
  • Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri,
  • MySQL,
  • PhpMyAdmin,
  • Web tabanlı bir veritabanı tasarımı,
  konuları işlenecektir.

  Ders Materyalleri:
 • Konu 3

  SQL'e Giriş

  Bu bölümde
  • SQL Yapısal Sorgulama Dili.
   • Temel SQL Komutları
   • Sorgulama İşlemleri
    • SELECT deyiminin temel yapısı
     • Seçme İşlemi
     • Atma İşlemi
     • Aritmetik İfadelerin Kullanımı
     • Birleştirme İşlemi (CONCAT)
     • Takma İsim (AS)
     • Aynı Değere Sahip Satırlar (DISTINCT)
  konuları işlenecektir.

  Ders Materyalleri:
 • Konu 4

  Fonksiyonlar

  Bu bölümde:
  • Tek Satır Fonksiyonlar
   • Karakter Fonksiyonlar
   • Sayısal Fonksiyonlar
   • Tarih ve Saat Fonksiyonları
   • Dönüştürücü Fonksiyonlar
  • Çoklu Satır Fonksiyonlar (Grup Fonksiyonlar)
   • GROUP BY ifadesi
  konuları işlenecektir.

  Ders Materyalleri:
 • Konu 5

  Alt Sorgular, Çoklu Tablolar ve Görünümler

  Bu bölümde:
  • Alt Sorgular
  • Çoklu Tablolar (Tablo Birleştirme),
  • Görünümler
  konuları işlenecektir.

  Ders Materyalleri: