Notlandırma Sayfası Hazırlama - Ödev

MS-EXCEL Programını Kullanarak NOTLANDIRMA SAYFASI Hazırlama

MS-Excel programını kullanarak bir çalışma sayfası hazırlayınız. Çalışma sayfanızda en az 15 öğrenci bulunsun, ve her bir öğrenciye ait 2 quiz, 2 ara sınav ve 1 final sınavı alanları yer alsın.

Her öğrenci için aşağıdakileri belirlemeniz gerekmektedir:

1. Her değerlendirme etkinliğinin genel değerlendirme içerisindeki yüzde ağırlığı,

2. Notlandırma planınıza göre öğrencilerin aldıkları notlar,

3. Genel Not Toplamı (formül kullanarak hesaplayınız), ve

4. Öğrencilerin aldıkları harf notları (fonksiyon kullanarak hesaplayınız).

NOT

PUAN

(100 üzerinden)

A

90-100

B

80-89

C

70-79

D

60-69

F

0-59

Her bir değerlendirme etkinliği bazında tüm sınıf için aşağıdaki alanları hesaplayınız.

1. Alınan en düşük ve en yüksek not (formül kullanarak hesaplayınız),

2. Sınıf ortalaması (formül kullanarak hesaplayınız), ve

3. Standart Sapma (formül kullanarak hesaplayınız).

Sayfanıza görsellik katmak için başlıkları veya alanlar için farklı renkler kullanınız.

o İkinci bir çalışma sayfasında önceki sayfadaki tabloyu kopyalayın ve genel not ortalamalarına göre sıralayın (Sort).

o Üçüncü bir çalışma sayfasında sınıfın genel başarısını gösteren bir Sütun Grafiği hazırlayın.

o Dördüncü bir çalışma sayfasında tek bir öğrenciyi seçerek onun başarısını gösteren bir Pasta Grafiği hazırlayın.

Grafikleriniz başlık, eksen isimleri veri türleri vb. bilgileri görsel olarak çekici ve bilgiyi anlamlı kılacak şekilde düzenlenmelidir.

Ödevinizi bitirdikten sonra mail atınız.

Başarılar gülüyor