Sesli Materyal Hazırlama - Ödev

Sesli Materyal Hazırlama (Sesli MesajTasarımı)

“Eğitim öğretim süreci iyi planlanmasına rağmen, öğrencilerden beklenen başarıya ulaşılamayabilir. Bunun nedeni motivasyonun yeterince sağlanmaması olabilir mi?”

“Eğitim-Öğretim sürecinde amaç, öğrenenin özelliklerini değiştirmek veya motivasyonel inançlar öğretmek değil, öğrencinin kendi motivasyonunu sağlamasına nasıl yardım ederim sorusuna cevap aramaktır.”

“Öğrencide motivasyonu sağlamanın en önemli yollarından biri DİKKAT stratejisini kullanmaktır.Konu anlatımı sırasında, farklı bilgi aktarma yöntemlerini kullanarak öğrencinin dikkati sürekli canlı tutulmaya çalışılmalıdır (Keller).”

Yönerge

 • Öğrencinin derse karşı ilgisini çekmek veyasürdürmek amacıyla “sesli materyal” hazırlamanız istenmektedir.
 • Materyalde içerik olarak kendi alanınızla ilgili birkonuyu seçebilirsiniz.
 • Seçtiğiniz konunun öğrencilere aktarımının hangisürecinde sesli materyal kullanacağınızı belirleyin (Konuya giriş, konu ile ilgiliproblem durumu, içerik sunumu, özetleme,…). Aşağıda öğrencinin dikkatini çekmek için kullanılabilecek stratejiler yeralmaktadır. Sesli materyal hazırlarken bunlardan yararlanabilirsiniz.
  • Derslere başlarken ilginç, şaşırtıcı, merak uyandırıcı sorular sorma.
  • Önceki öğrenilen bilgilerle çelişen, mantığa aykırı, zıt düşünceler veyakomik ilgi uyandıran ifadeler kullanma.
  • Değişik sunum biçimleri kullanma.
  • İlgi çekici bir sorun durumuyla derse başlama.
  • Derse ilginç bir şekilde başlama.
  • Ders boyunca çeşitli sürprizler düzenleme.
  • Beklenmedik uyarıcı ya da algısal-kavramsal çalışmalar yaratma.
  • Çok kullanılmayan bir dil (tekerleme) kullanma.
  • Ders içeriğini öğrencinin ilgi ve merakını çekmek üzere hazırlama.
 • Sesli mesaj için senaryonuzu yazın. Birden fazla kişinin seslendirme yapması, müzik olması, konu ile ilintili doğa seslerine veya hayvan seslerine yer verilmesi gibi özellikler dikkat çekmeye yardımcı olur.
 • Sesli materyalinizin başında iki cümle ile hangi konuyu işleyeceğinizi, dersin hangi sürecinde sesli materyalinizi öğrenciye aktaracağınızı açıklayınız.
 • Sesli mesajınız 1 ile 5 dakika arasında olabilir.
 • Herhangi bir ses kayıt edici yazılım ile (Windows’da başlat-tüm programlar-donatılar-eğlence-ses kaydedici’yi kulanabilirsiniz) sesli mesajınızı hazırlayınız. Movie Maker yazılımı kullanarak birden fazla ses dosyasını birleştirebilir, düzenleyebilirsiniz. (Microsoft Media Player yazılımında çalışması için uygun formatta kayıt ediniz).
 • Sesli materyalinizin bulunduğu dosyayı sıkıştırarak (.zip veya .rar) sisteme yükleyiniz.