Günümüzde hemen hemen her ölçekteki kurum ve kuruluşta bilgisayar teknolojilerinin yaygın kullanımı rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Kullanımdaki bu artış ile birlikte ön plana çıkan; hızlı ve doğru karar verme, zamanında sorunlara müdahale edebilme ve problemleri çözme kavram ve yaklaşımları, özellikle yönetim kademeleri için bilgisayar teknolojilerini vazgeçilmez kılmaktadır.

Her seviyede eğitim kurumunda da yönetim kademelerinde bilgisayar teknolojilerinden faydalanılması sayısız faydayı da beraberinde getirmektedir, getirecektir.

Bu ders, okul (ve her türlü eğitim kurumu) yönetiminde bilgisayar uygulamalarının en etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak için gerekli uygulama yazılımının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için, web teknolojilerinden oluşan esnek bir platform üzerinde gerekli uygulamaların geliştirilmesi planlanmıştır.

Dersin genel yapısı 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;
  • Uygulamanın temelini oluşturacak veri tabanı mimarisinin geliştirilmesi.
  • Uygulama ile ilgili kullanıcı ve yönetim arayüzlerinin tasarlanması.
  • Veri tabanı ve arayüzlerin web tabanlı bir yapı içerisinde kullanılmasını sağlayacak kod yapısının oluşturulması.
Son değiştirme: 5 Eylül 2013, Perşembe, 14:45